Glavni meni

 

KONKURS ZA POPUNU PRVE "B" LIGE ZA SENIORKE

KONKURS ZA POPUNU PRVE "B" LIGE ZA SENIORKE

Na osnovu člana 55. Pravilnika o takmičenju OSS raspisuje se Konkurs za upražnjeno 1 (jedno) mesto za popunu Prve "B" Lige za seniorke u takmičarskoj 2017/2018. godine

 1. Pravo učešća na Konkursu:

  1.1. Ekipa seniorki koja poseduje A licencu i koja je stekla pravo takmičenja u trećem, četvrtom ili petom rangu takmičenja, saglasno članu 3. Pravilnika o takmičenju OSS

 2. Kriterijumi za vrednovanje ponuda:

  2.1. Finansijska ponuda (minimum 100.000,00 dinara) 55% 2.2. Plasman u takmičarskoj 2016/2017. godini 25% 2.3. Broj selekcija u takmičenju u 2016/2017. godini 15% 2.4. Broj registrovanih igračica na dan 28.08.2017. godine 5%

 3. Konkursni uslovi:

  1. 3.1.  Sastanak zainteresovanih klubova za popunu Prve "B" Lige za seniorke će se održati u prostorijama OSS u sredu 06. septembra 2017. godine u 13:00 časova

  2. 3.2.  Prijavnina za učešće na Konkursu iznosi 20.000,00 dinara i uplaćuje se do sastanka iz tačke 3.1.

   (OSS Beograd, Prijavnina za konkurs, broj računa 125 – 1743017 27)

  3. 3.3.  Prijavu za konkurs preuzeti na www.liga.ossrb.org / Formulari / Prijava za Konkurs

  4. 3.4.  Podaci o klubu i finansijska ponuda iz člana 2. se daju na sastanku iz tačke 3.1.

  5. 3.5.  Klub koji pobedi na Konkursu obavezan je da zaključno sa 07. septembrom 2017. godine:

   3.5.1.Dostavi Prijavu za takmičenje u Prvoj "B" Ligi za seniorke u takmičarskoj 2017/2018. godini

   (www. liga.ossrb.org / Formulari / Prijava za takmičenje)

   3.5.2.Uplati Prijavnine za takmičenje u iznosu od 40.000,00 dinara (prema dostavljenoj fakturi)

   3.5.3.Uplati novčani iznos iz finansijske ponude (prema dostavljenoj fakturi)

                                              Direktor takmičenja OSS
                                              Dušan Keser s.r

BPSlogo700